LP/2022/230 Návrh účasti delegácie SR na Konferencii ITU vládnych splnomocnencov 2022 (Bukurešť, Rumunsko, 26. 9. – 14. 10. 2022)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 19856/2022/SEKPS/43492-M
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 10.05.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/230
Dátum začiatku MPK: 25.04.2022
Dátum konca MPK: 06.05.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 22.04.2022
Ukončenie štádia: 22.04.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.04.2022
Ukončenie štádia: 06.05.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.05.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)