LP/2022/229 Druhá správa o dosiahnutých výsledkoch v národných prioritách implementácie Agendy 2030

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 030619/2022
Podnet: Úloha B.2. z uznesenia vlády SR č. 350 z 24. júla 2017
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Remišová, Veronika
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.05.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/229
Dátum začiatku MPK: 22.04.2022
Dátum konca MPK: 05.05.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 22.04.2022
Ukončenie štádia: 22.04.2022
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.04.2022
Ukončenie štádia: 05.05.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 06.05.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)