LP/2022/221 Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ... 2022 č. S15921-2022-OL o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2022

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Správne právo
Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: S15921-2022-OL
Podnet: § 5 ods. 4 zákona č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení
financovaní zdravotného poistenia
o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných
odvetvových
podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lengvarský, Vladimír
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 10.05.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/221
Dátum začiatku MPK: 19.04.2022
Dátum konca MPK: 09.05.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 19.04.2022
Ukončenie štádia: 19.04.2022
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.04.2022
Ukončenie štádia: 09.05.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 10.05.2022
Ukončenie štádia: 10.05.2022
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 10.05.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 10.05.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Pracovná komisia pre občianske právo, obchodné právo a trestné právo pri MSSR (Pracovná komisia pre občianske právo, obchodné právo a trestné právo pri Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky)