LP/2022/217 Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu Smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Trestné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 15782/2022/13
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 627/2013 v znení uznesenia vlády SR č. 485/2015
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.05.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/217
Dátum začiatku MPK: 12.05.2022
Dátum konca MPK: 25.05.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 13.04.2022
Ukončenie štádia: 12.05.2022
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.05.2022
Ukončenie štádia: 25.05.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 26.05.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)