LP/2022/213 Nariadenie vlády Slovenskej republiky,ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 3914/2022/OŠS
Podnet: § 159 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Jakab, Július
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.05.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/213
Dátum začiatku MPK: 13.04.2022
Dátum konca MPK: 05.05.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 13.04.2022
Ukončenie štádia: 13.04.2022
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.04.2022
Ukončenie štádia: 05.05.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 06.05.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)