LP/2022/208 Návrh na uzavretie Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Albánskej republiky o zamedzení dvojitému zdaneniu v oblasti daní z príjmov a zabránení daňovému úniku a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory
Dane z príjmu
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: MF/005635/2022-724
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.11.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/208
Dátum začiatku MPK: 12.04.2022
Dátum konca MPK: 04.05.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 12.04.2022
Ukončenie štádia: 12.04.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.04.2022
Ukončenie štádia: 04.05.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 05.05.2022
Ukončenie štádia: 07.07.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Začiatok štádia: 07.07.2022
Ukončenie štádia: 19.07.2022
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 09.08.2022
Ukončenie štádia: 20.11.2023
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 07.07.2022
Ukončenie štádia: 20.11.2023
Vyhodnotenie výsledku rokovania (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 20.11.2023
Ukončenie štádia: 20.11.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 20.11.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)