LP/2022/203 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 158/2021 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor formulára na vykonanie testu proporcionality v oblasti regulácie povolaní

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Vysoké a vyššie školstvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: spis č. 2022/14181-A1810
Podnet: § 8 ods. 1 zákona č. 391/2020 Z. z. o teste proporcionality v oblasti regulácie povolaní
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gröhling, Branislav, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Materiál sa predkladá na skrátené medzirezortné pripomienkové konanie , vzhľadom na to, že ide o reakciu na formálne oznámenie Európskej komisie (porušenie č. 2021/2204) na zabezpečenie úplného prevzatia smernice Európskej Únie z dôvodu naliehavosti v termíne, ktorý neumožňuje dodržanie lehoty podľa čl. 13 ods. 6 v spojení s čl. 37 ods. 1 Legislatívnych pravidiel vlády.
Posledná zmena: 17.05.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/203
Dátum začiatku MPK: 02.05.2022
Dátum konca MPK: 10.05.2022
Novelizované predpisy: 158/2021 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 11.04.2022
Ukončenie štádia: 02.05.2022
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Začiatok štádia: 02.05.2022
Ukončenie štádia: 02.05.2022
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.05.2022
Ukončenie štádia: 10.05.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 11.05.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)