LP/2022/197 Štátny program sanácie environmentálnych záťaží (2022 - 2027)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 2794/2022-5.2
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 7 z 13. januára 2016
bod B.6
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Nedostatok času na zapracovanie pripomienok, resp. rozporových konaní. Termín predloženia materiálu na rokovanie vlády SR do 30. 4. 2022.
Posledná zmena: 27.04.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/197
Dátum začiatku MPK: 11.04.2022
Dátum konca MPK: 20.04.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 08.04.2022
Ukončenie štádia: 11.04.2022
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.04.2022
Ukončenie štádia: 20.04.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 21.04.2022
Ukončenie štádia: 27.04.2022
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 27.04.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 27.04.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)