LP/2022/190 Návrh na uzavretie Zmluvy o pridružení medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 2022/12980:2-D1201
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 635/2020 z 7.10.2020
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gröhling, Branislav, Mgr.
Ďalší predkladatelia: Korčok, Ivan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.05.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/190
Dátum začiatku MPK: 05.04.2022
Dátum konca MPK: 27.04.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 05.04.2022
Ukončenie štádia: 05.04.2022
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.04.2022
Ukončenie štádia: 27.04.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 28.04.2022
Ukončenie štádia: 05.05.2022
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 05.05.2022
Ukončenie štádia: