LP/2022/184 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi v znení zákona č. 312/2020 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi v znení zákona č. 312/2020 Z. z.
Legislatívna oblasť: Právo duševného vlastníctva
Colné orgány
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: MF/003610/2022-75
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2021
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.07.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/184
Dátum začiatku MPK: 04.04.2022
Dátum konca MPK: 26.04.2022
Novelizované predpisy: 486/2013 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 04.04.2022
Ukončenie štádia: 04.04.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.04.2022
Ukončenie štádia: 26.04.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 27.04.2022
Ukončenie štádia: 31.05.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 31.05.2022
Ukončenie štádia: 22.06.2022
Začiatok štádia: 22.06.2022
Ukončenie štádia: 26.07.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 31.05.2022
Ukončenie štádia: 26.07.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 26.07.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)