LP/2022/178 Návrh realizácie investičného projektu s názvom „Priemyselný park Sabinov“

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 33664/2022-4270-50815
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sulík, Richard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.05.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/178
Dátum začiatku MPK: 31.03.2022
Dátum konca MPK: 13.04.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 31.03.2022
Ukončenie štádia: 31.03.2022
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 31.03.2022
Ukončenie štádia: 13.04.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 14.04.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)