LP/2022/177 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Legislatívna oblasť: Vojenská služba
Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: SELPOdL-1-24/2022
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2022
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Naď, Jaroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.08.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/177
Dátum začiatku MPK: 04.04.2022
Dátum konca MPK: 26.04.2022
Novelizované predpisy: 281/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

328/2002 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

595/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 31.03.2022
Ukončenie štádia: 04.04.2022
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.04.2022
Ukončenie štádia: 26.04.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 27.04.2022
Ukončenie štádia: 28.06.2022
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 28.06.2022
Ukončenie štádia: 02.08.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 28.06.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 03.08.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)