LP/2022/176 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Štátna správa
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 11950/2022-3817/2022/OLOÚOŠS
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Jakab, Július
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Návrh zákona sa predkladá do skráteného pripomienkového konania z dôvodu ohrozenia čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ.
Posledná zmena: 27.05.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/176
Dátum začiatku MPK: 31.03.2022
Dátum konca MPK: 13.04.2022
Novelizované predpisy: 575/2001 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 31.03.2022
Ukončenie štádia: 31.03.2022
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 31.03.2022
Ukončenie štádia: 13.04.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 14.04.2022
Ukončenie štádia: 14.04.2022
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 14.04.2022
Ukončenie štádia: 17.05.2022
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 27.05.2022
Ukončenie štádia: 27.05.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 17.05.2022
Ukončenie štádia: 27.05.2022
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 27.05.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)