LP/2022/163 Správa o plnení Akčného plánu pre mokrade na roky 2019 – 2021 k aktualizovanému Programu starostlivosti o mokrade Slovenska do roku 2024 a návrh Akčného plánu pre mokrade na roky 2022 – 2024

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 4803/2022-6.1
Podnet: Úloha C.3 z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 144 z 3. apríla 2019
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.05.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/163
Dátum začiatku MPK: 26.03.2022
Dátum konca MPK: 08.04.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 26.03.2022
Ukončenie štádia: 26.03.2022
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.03.2022
Ukončenie štádia: 08.04.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 09.04.2022
Ukončenie štádia: 30.05.2022
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 30.05.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 30.05.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)