LP/2022/16 Koncepcia organizácie a rozvoja civilnej ochrany a krízového riadenia do roku 2027

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: KM-OPVA-2022/001010
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: z dôvodu naliehavosti predloženia na rokovanie vlády Slovenskej republiky
Posledná zmena: 31.03.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/16
Dátum začiatku MPK: 12.01.2022
Dátum konca MPK: 18.01.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 12.01.2022
Ukončenie štádia: 12.01.2022
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.01.2022
Ukončenie štádia: 18.01.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 19.01.2022
Ukončenie štádia: 19.01.2022
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 19.01.2022
Ukončenie štádia: 31.03.2022
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Začiatok štádia: 31.03.2022
Ukončenie štádia: 31.03.2022
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 31.03.2022
Ukončenie štádia: 31.03.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 31.03.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)