LP/2022/158 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 293/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu odbornej prípravy, obsahu skúšky, zložení skúšobnej komisie a o osvedčení o získaní oprávnenia na projektovanie pozemkových úprav

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Publikované v Zbierke zákonov SR
Rezortné číslo: 5142/2022-410
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Vlčan, Samuel, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.05.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/158
Dátum začiatku MPK: 23.03.2022
Dátum konca MPK: 12.04.2022
Dátum ukončenia procesu: 22.06.2022
Novelizované predpisy: 293/2008 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 23.03.2022
Ukončenie štádia: 23.03.2022
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.03.2022
Ukončenie štádia: 12.04.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 13.04.2022
Ukončenie štádia: 18.05.2022
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 18.05.2022
Ukončenie štádia: 18.05.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 18.05.2022
Ukončenie štádia: 18.05.2022
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 18.05.2022
Ukončenie štádia: 18.05.2022