LP/2022/141 Informácia o stave plnenia základných podmienok pre implementáciu politiky súdržnosti Európskej únie po roku 2020 v podmienkach Slovenskej republiky k 31. 12. 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 1857/2022/oPLPS
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Remišová, Veronika
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.04.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/141
Dátum ukončenia procesu: 05.04.2024

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.03.2022
Ukončenie štádia: 16.03.2022
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 16.03.2022
Ukončenie štádia: 05.04.2024
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 16.03.2022
Ukončenie štádia: 05.04.2024
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 05.04.2024
Ukončenie štádia: 05.04.2024
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)