LP/2022/128 Návrh Stratégie kybernetickej obrany Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: VSA-647/2022
Podnet: Bod B.1. uznesenia vlády SR č. 42 z 19. januára 2022
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Naď, Jaroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.04.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/128
Dátum začiatku MPK: 09.03.2022
Dátum konca MPK: 22.03.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 09.03.2022
Ukončenie štádia: 09.03.2022
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.03.2022
Ukončenie štádia: 22.03.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 23.03.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)