LP/2022/125 Akčný plán k Stratégii celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2022-2024

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2022/12005:3-C1650
Podnet: uznesenia vlády SR č. 678/2021 – úloha B.2
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gröhling, Branislav, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 31.03.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/125
Dátum začiatku MPK: 08.03.2022
Dátum konca MPK: 21.03.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 07.03.2022
Ukončenie štádia: 08.03.2022
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.03.2022
Ukončenie štádia: 21.03.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 22.03.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)