LP/2022/114 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Grendela a Anny Andrejuvovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 873)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Cestná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 19550/2022/SCDPK/28230-M
Podnet: na základe § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 399/2015 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: článok 31, ods. 2 legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky
Posledná zmena: 24.01.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/114
Dátum začiatku MPK: 01.03.2022
Dátum konca MPK: 08.03.2022
Dátum ukončenia procesu: 24.01.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 01.03.2022
Ukončenie štádia: 01.03.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.03.2022
Ukončenie štádia: 08.03.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 09.03.2022
Ukončenie štádia: 11.03.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 11.03.2022
Ukončenie štádia: 17.03.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 11.03.2022
Ukončenie štádia: 17.03.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 17.03.2022
Ukončenie štádia: 24.01.2023
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)