LP/2022/108 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 013418/2022/OL-1
Podnet: Úloha B.1. z uznesenia vlády SR č. 340 zo 16. júna 2021
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Remišová, Veronika
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 10.08.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/108
Dátum začiatku MPK: 10.03.2022
Dátum konca MPK: 30.03.2022
Novelizované predpisy: 307/2016 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

162/1995 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

95/2019 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

596/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

330/2007 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

305/2013 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

145/1995 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

71/1992 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 25.02.2022
Ukončenie štádia: 10.03.2022
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.03.2022
Ukončenie štádia: 30.03.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 31.03.2022
Ukončenie štádia: 10.08.2022
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 10.08.2022
Ukončenie štádia: 10.08.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 10.08.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)