LP/2022/1 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana Kazdu a Petra Kremského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 766)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 106290/2021-2060-232973
Podnet: § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sulík, Richard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.01.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/1
Dátum začiatku MPK: 04.01.2022
Dátum konca MPK: 13.01.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 03.01.2022
Ukončenie štádia: 04.01.2022
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.01.2022
Ukončenie štádia: 13.01.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 14.01.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)