LP/2021/83 Koncepcia štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie rokov 2021-2025

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: 19/2021-OSPO
Podnet: Zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí
Zodpovedná inštitúcia: ÚSŽZ (Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí)
Zodpovedný predkladateľ: Pilip, Milan Ján, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.02.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/83
Dátum začiatku MPK: 24.02.2021
Dátum konca MPK: 09.03.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 22.02.2021
Ukončenie štádia: 23.02.2021
Vlastník aktivity: ÚSŽZ (Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí)
Priebežné zapracovanie pripomienok
Prebieha
Začiatok štádia: 24.02.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚSŽZ (Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Prebieha
Začiatok štádia: 24.02.2021
Ukončenie štádia: 09.03.2021