LP/2021/83 Koncepcia štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie rokov 2021-2025

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 19/2021-OSPO
Podnet: Zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí
Zodpovedná inštitúcia: ÚSŽZ (Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí)
Zodpovedný predkladateľ: Pilip, Milan Ján, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.05.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/83
Dátum začiatku MPK: 04.03.2021
Dátum konca MPK: 17.03.2021
Dôvod zrušenia MPK: Zmeny v materiáli.

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 22.02.2021
Ukončenie štádia: 23.02.2021
Vlastník aktivity: ÚSŽZ (Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.02.2021
Ukončenie štádia: 26.02.2021
Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 01.03.2021
Ukončenie štádia: 04.03.2021
Vlastník aktivity: ÚSŽZ (Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 18.03.2021
Ukončenie štádia: 19.05.2021
Vlastník aktivity: ÚSŽZ (Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 19.05.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚSŽZ (Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí)