LP/2021/812 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: MF/015823/2021-75
Podnet: uznesenie vlády SR č. 627/2013 z 23. októbra 2013
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.02.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/812
Dátum začiatku MPK: 28.12.2021
Dátum konca MPK: 18.01.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 28.12.2021
Ukončenie štádia: 28.12.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.12.2021
Ukončenie štádia: 18.01.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 19.01.2022
Ukončenie štádia: 14.02.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 14.02.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)