LP/2021/811 Zákon o inšpekcii v sociálnych veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 30246/2021-M_OPVA
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2021
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.02.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/811
Dátum začiatku MPK: 29.12.2021
Dátum konca MPK: 19.01.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 27.12.2021
Ukončenie štádia: 29.12.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.12.2021
Ukončenie štádia: 19.01.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 20.01.2022
Ukončenie štádia: 10.02.2022
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 10.02.2022
Ukončenie štádia: 22.02.2022
Začiatok štádia: 10.02.2022
Ukončenie štádia: 22.02.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 10.02.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 22.02.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)