LP/2021/810 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Invictum Holdings, a.s., IČO 48 010 715, na podporu realizácie investičného zámeru v Lučenci

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 88961/2021-4270-233820
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sulík, Richard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.01.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/810
Dátum začiatku MPK: 23.12.2021
Dátum konca MPK: 07.01.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 23.12.2021
Ukončenie štádia: 23.12.2021
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.12.2021
Ukončenie štádia: 07.01.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 08.01.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)