LP/2021/809 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Jarjabka a Jozefa Habánika na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2021 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR v znení zákona č. 79/2021 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 771)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Kultúra
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MK-9085/2021-250/29025
Podnet: podľa § 70 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Milanová, Natália, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.01.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/809
Dátum začiatku MPK: 23.12.2021
Dátum konca MPK: 03.01.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 23.12.2021
Ukončenie štádia: 23.12.2021
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.12.2021
Ukončenie štádia: 03.01.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 04.01.2022
Ukončenie štádia: 04.01.2022
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 04.01.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)