LP/2021/808 Návrh na poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci obyvateľom po mimoriadnej udalosti v územnej pôsobnosti okresných úradov Komárno, Poprad a Revúca

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: KM-OPVA-2021/005162
Podnet: § 28a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: z dôvodu naliehavosti predloženia na rokovanie vlády Slovenskej republiky
Posledná zmena: 26.01.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/808
Dátum začiatku MPK: 23.12.2021
Dátum konca MPK: 30.12.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 23.12.2021
Ukončenie štádia: 23.12.2021
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.12.2021
Ukončenie štádia: 30.12.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 31.12.2021
Ukončenie štádia: 31.12.2021
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 31.12.2021
Ukončenie štádia: 26.01.2022
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 26.01.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)