LP/2021/805 Národná stratégia rozvoja koordinovaných služieb včasnej intervencie a ranej starostlivosti na roky 2022-2030

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Právo sociálneho zabezpečenia
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 31459/2021-M_OPVA
Podnet: Plán práce vlády Slovenskej republiky na rok 2021
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.05.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/805
Dátum začiatku MPK: 22.12.2021
Dátum konca MPK: 20.01.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 22.12.2021
Ukončenie štádia: 22.12.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.12.2021
Ukončenie štádia: 20.01.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.01.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)