LP/2021/804 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z .......2022, ktorou sa ustanovujú vzory diplomov o špecializácii a certifikátov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: S25435-2021-OL
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lengvarský, Vladimír
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.03.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/804
Dátum začiatku MPK: 22.12.2021
Dátum konca MPK: 13.01.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 22.12.2021
Ukončenie štádia: 22.12.2021
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.12.2021
Ukončenie štádia: 13.01.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 14.01.2022
Ukončenie štádia: 15.03.2022
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 15.03.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 15.03.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Pracovná komisia pre správne právo pri MVSR (Stála pracovná komisia pre správne právo pri Ministerstve vnútra Slovenskej republiky)