LP/2021/800 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 787)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Verejné obstarávanie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 14664-P/2021
Podnet: § 70 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR v znení zákona č. 399/2015 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: ÚVO ÚVSR (Úrad pre verejné obstarávanie (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Zodpovedný predkladateľ: Hlivák, Miroslav, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.01.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/800
Dátum začiatku MPK: 20.12.2021
Dátum konca MPK: 29.12.2021
Dôvod zrušenia MPK: Oprava dlzky lehoty
Novelizované predpisy: 343/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.12.2021
Ukončenie štádia: 20.12.2021
Vlastník aktivity: ÚVO ÚVSR (Úrad pre verejné obstarávanie (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.12.2021
Ukončenie štádia: 17.12.2021
Začiatok štádia: 20.12.2021
Ukončenie štádia: 20.12.2021
Vlastník aktivity: ÚVO ÚVSR (Úrad pre verejné obstarávanie (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 30.12.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVO ÚVSR (Úrad pre verejné obstarávanie (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))