LP/2021/8 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vlastnostiach a o podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly hasiacich prístrojov

Hromadné pripomienky


Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
o vlastnostiach a o podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly hasiacich prístrojov