LP/2021/8 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vlastnostiach a o podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly hasiacich prístrojov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva vnútra SR o vlastnostiach a o podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: SL-OBL-2021/164
Podnet: § 5 písm. a) a § 14 ods. 1 písm. c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.03.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/8
Dátum začiatku MPK: 14.01.2021
Dátum konca MPK: 03.02.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 14.01.2021
Ukončenie štádia: 14.01.2021
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.01.2021
Ukončenie štádia: 03.02.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 04.02.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)