LP/2021/795 Návrh na zabezpečenie nevyhnutnej súčinnosti pri realizácii Dátového programu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – 1. fáza

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 015146/2021/oDK
Podnet: Iniciatívny materiál.
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Remišová, Veronika
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 01.01.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/795
Dátum začiatku MPK: 17.12.2021
Dátum konca MPK: 31.12.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 17.12.2021
Ukončenie štádia: 17.12.2021
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.12.2021
Ukončenie štádia: 31.12.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 01.01.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)