LP/2021/793 Harmonogram prípravy a výstavby projektov železničnej infraštruktúry – nové znenie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 50537/2021/IDP/141214
Podnet: Úloha C.3 uznesenia vlády SR č. 649/2020 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023 Odporúčania Súhrnnej implementačnej správy Revízie výdavkov na dopravu za rok 2019
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.02.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/793
Dátum začiatku MPK: 17.12.2021
Dátum konca MPK: 31.12.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 17.12.2021
Ukončenie štádia: 17.12.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.12.2021
Ukončenie štádia: 31.12.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 01.01.2022
Ukončenie štádia: 09.02.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 09.02.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)