LP/2021/791 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: SL-OBL-2021/0012954
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na mesiace jún až december 2021
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 24.05.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/791
Dátum začiatku MPK: 16.12.2021
Dátum konca MPK: 07.01.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 16.12.2021
Ukončenie štádia: 16.12.2021
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.12.2021
Ukončenie štádia: 07.01.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 08.01.2022
Ukončenie štádia: 24.05.2022
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 24.05.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)