LP/2021/786 Návrh na uzavretie Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: SEOP-118-8/2021OdMV
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Naď, Jaroslav
Ďalší predkladatelia: Korčok, Ivan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.01.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/786
Dátum začiatku MPK: 14.12.2021
Dátum konca MPK: 04.01.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 14.12.2021
Ukončenie štádia: 14.12.2021
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.12.2021
Ukončenie štádia: 04.01.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 05.01.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)