LP/2021/781 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 308/2015 Z. z. o výdavkoch spojených s voľbami v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 323/2019 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: SL-OLVS-2020/004979
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.01.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/781
Dátum začiatku MPK: 13.12.2021
Dátum konca MPK: 03.01.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 13.12.2021
Ukončenie štádia: 13.12.2021
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.12.2021
Ukončenie štádia: 03.01.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 04.01.2022
Ukončenie štádia: 14.01.2022
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 14.01.2022
Ukončenie štádia: 19.01.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 14.01.2022
Ukončenie štádia: 21.01.2022
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 21.01.2022
Ukončenie štádia: 21.01.2022
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 21.01.2022
Ukončenie štádia: 21.01.2022
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 21.01.2022
Ukončenie štádia: