LP/2021/78 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Anny ZEMANOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 392)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: 3254-P/2021
Podnet: Podľa § 70 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Zodpovedný predkladateľ: Hlivák, Miroslav, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.02.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/78
Dátum začiatku MPK: 19.02.2021
Dátum konca MPK: 01.03.2021
Novelizované predpisy: 343/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 19.02.2021
Ukončenie štádia: 19.02.2021
Vlastník aktivity: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Priebežné zapracovanie pripomienok
Prebieha
Začiatok štádia: 19.02.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Prebieha
Začiatok štádia: 19.02.2021
Ukončenie štádia: 01.03.2021