LP/2021/776 Návrh na vyjadrenie súhlasu s predloženým spôsobom vysporiadania nedoplatkov a dlhu Sudánu voči Medzinárodnému menovému fondu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: MF/015004/2021-183
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.02.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/776
Dátum začiatku MPK: 09.12.2021
Dátum konca MPK: 22.12.2021
Dátum ukončenia procesu: 07.02.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 09.12.2021
Ukončenie štádia: 09.12.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.12.2021
Ukončenie štádia: 22.12.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 23.12.2021
Ukončenie štádia: 28.12.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 25.01.2022
Ukončenie štádia: 07.02.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 28.12.2021
Ukončenie štádia: 07.02.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 07.02.2022
Ukončenie štádia: 07.02.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)