LP/2021/774 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. januára 2022 č. MF/004274/2022-119, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2005 č. 26825/2005 - 441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Schvaľovanie ministrom
Rezortné číslo: MF/004274/2022-119
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.01.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/774
Dátum začiatku MPK: 09.12.2021
Dátum konca MPK: 30.12.2021
Dátum ukončenia procesu: 25.01.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 09.12.2021
Ukončenie štádia: 09.12.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.12.2021
Ukončenie štádia: 30.12.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 31.12.2021
Ukončenie štádia: 11.01.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 11.01.2022
Ukončenie štádia: 25.01.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 25.01.2022
Ukončenie štádia: 25.01.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 25.01.2022
Ukončenie štádia: 25.01.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)