LP/2021/773 Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality v znení vyhlášky č. 104/2016 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Obchodné právo
Občianske právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 9121/2021
Podnet: § 25 ods. 6 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: ÚJDSR ÚVSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Zodpovedný predkladateľ: Žiaková, Marta, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.01.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/773
Dátum začiatku MPK: 08.12.2021
Dátum konca MPK: 29.12.2021
Novelizované predpisy: 431/2011 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 08.12.2021
Ukončenie štádia: 08.12.2021
Vlastník aktivity: ÚJDSR ÚVSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.12.2021
Ukončenie štádia: 29.12.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 30.12.2021
Ukončenie štádia: 14.01.2022
Vlastník aktivity: ÚJDSR ÚVSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 14.01.2022
Ukončenie štádia: 14.01.2022
Vlastník aktivity: ÚJDSR ÚVSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 14.01.2022
Ukončenie štádia: 14.01.2022
Vlastník aktivity: ÚJDSR ÚVSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 14.01.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚJDSR ÚVSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 14.01.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Stála pracovná komisia pre technické právne predpisy pri MPSR (Stála pracovná komisia pre technické právne predpisy pri Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)