LP/2021/759 Koncepcia štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie rokov 2022 - 2026

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 19/2021-OSPO
Podnet: § 4 ods.6 písm. c) zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: ÚSŽZ (Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí)
Zodpovedný predkladateľ: Pilip, Milan Ján, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.04.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/759
Dátum začiatku MPK: 12.01.2022
Dátum konca MPK: 25.01.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 06.12.2021
Ukončenie štádia: 12.01.2022
Vlastník aktivity: ÚSŽZ (Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.01.2022
Ukončenie štádia: 25.01.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 26.01.2022
Ukončenie štádia: 27.04.2022
Vlastník aktivity: ÚSŽZ (Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 27.04.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚSŽZ (Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí)