LP/2021/750 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Energetika a priemysel
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 105579/2021-2062-228385
Podnet: Bod B.7 uznesenia vlády SR č. 137/2019 a Plán legislatívnych úloh vlády SR na mesiace jún až december 2021
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sulík, Richard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.01.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/750
Dátum začiatku MPK: 01.12.2021
Dátum konca MPK: 21.12.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 01.12.2021
Ukončenie štádia: 01.12.2021
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.12.2021
Ukončenie štádia: 21.12.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 22.12.2021
Ukončenie štádia: 19.01.2023
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 19.01.2023
Ukončenie štádia: 19.01.2023
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 19.01.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)