LP/2021/746 Informácia o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2021 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2022

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 6633/2021/OAP
Podnet: Na základe § 4 zákona č. 19/2002 Z. z.
ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Holý, Štefan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.01.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/746
Dátum začiatku MPK: 01.12.2021
Dátum konca MPK: 14.12.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 01.12.2021
Ukončenie štádia: 01.12.2021
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.12.2021
Ukončenie štádia: 14.12.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 15.12.2021
Ukončenie štádia: 04.01.2022
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 04.01.2022
Ukončenie štádia: 20.01.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 04.01.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)