LP/2021/743 Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1189 z 19. decembra 2001

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 27583
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Jakab, Július
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.12.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/743
Dátum začiatku MPK: 30.11.2021
Dátum konca MPK: 13.12.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 30.11.2021
Ukončenie štádia: 30.11.2021
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.11.2021
Ukončenie štádia: 13.12.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 14.12.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)