LP/2021/74 Správa o členstve Slovenskej republiky v Rade OSN pre ľudské práva v období rokov 2018 – 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 018641/2021-OIĽZ-480
Podnet: Iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Korčok, Ivan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.03.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/74
Dátum začiatku MPK: 18.02.2021
Dátum konca MPK: 03.03.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 18.02.2021
Ukončenie štádia: 18.02.2021
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.02.2021
Ukončenie štádia: 03.03.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 04.03.2021
Ukončenie štádia: 09.03.2021
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 09.03.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)