LP/2021/738 AKČNÝ PLÁN RIEŠENIA ŠIKANOVANIA V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH NA ROKY 2022 - 2023

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 2021/20546:2-C1650
Podnet: Programové vyhlásenie vlády SR na rok 2020 - 24
oblasť Ľudské práva a občianska spoločnosť
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gröhling, Branislav, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: z dôvodu naliehavosti predloženia materiálu na rokovanie vlády SR podľa Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2021
Posledná zmena: 21.12.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/738
Dátum začiatku MPK: 30.11.2021
Dátum konca MPK: 06.12.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 30.11.2021
Ukončenie štádia: 30.11.2021
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.11.2021
Ukončenie štádia: 06.12.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 07.12.2021
Ukončenie štádia: 21.12.2021
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.12.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)