LP/2021/737 Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich s opatreniami na ochranu zdravia v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19, spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OPVA-2021/004790
Podnet: § 5 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: z dôvodu naliehavosti predloženia na rokovanie vlády Slovenskej republiky
Posledná zmena: 09.12.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/737
Dátum začiatku MPK: 30.11.2021
Dátum konca MPK: 06.12.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 30.11.2021
Ukončenie štádia: 30.11.2021
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.11.2021
Ukončenie štádia: 06.12.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 07.12.2021
Ukončenie štádia: 07.12.2021
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.12.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)