LP/2021/736 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: MF/014104/2021-61
Podnet: uznesenie vlády SR č. 401/2021 úloha B.1.
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.02.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/736
Dátum začiatku MPK: 01.12.2021
Dátum konca MPK: 21.12.2021
Novelizované predpisy: 566/2001 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

371/2014 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

429/2002 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

203/2011 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 30.11.2021
Ukončenie štádia: 30.11.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.12.2021
Ukončenie štádia: 21.12.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 22.12.2021
Ukončenie štádia: 27.01.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 27.01.2022
Ukončenie štádia: 16.02.2022
Začiatok štádia: 08.02.2022
Ukončenie štádia: 16.02.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 27.01.2022
Ukončenie štádia: 16.02.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 17.02.2022
Ukončenie štádia: 22.02.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 22.02.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)